ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 80.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล สพป. มุกดาหาร เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ เขต 1 70.5 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 57.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 57 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 56.5 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 56 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55.5 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 54.5 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 53.5 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 53 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 51.7 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 51.6 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 51.5 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51.4 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ สพป. เลย เขต 1 51.3 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51.2 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 51.1 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50.3 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป. ยโสธร เขต 1 50.2 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.1 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน