ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. บึงกาฬ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมนตรีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ สพป. สกลนคร เขต 2 72.5 เงิน 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.5 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูลมังสาหาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 57.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 57 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 56.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 55.5 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 54.5 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 53.5 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 52.5 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 51.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 51 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 50.9 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 50.8 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 50.7 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหินสอ สพป. เลย เขต 3 50.6 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนสาธิต ม. ราชภัฏเลย สพป. เลย เขต 1 50.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 50.4 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 50.3 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 50.2 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน