ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทนารา สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 56 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านแวงนคร"สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 48 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนมนตรีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 47 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 46 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 45 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 44 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 43 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 42 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 41 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 39 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 38 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 37 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 36 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 35 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 34 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 33 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 30 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 29 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 28 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 27 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 26 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน