ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 85.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.58 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.58 ทอง 8  
9 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83.41 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 82.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.65 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.63 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตาล สพป. สกลนคร เขต 2 81.23 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุดเขียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.91 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สกลนคร เขต 3 78.83 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.82 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.18 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 77.88 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ เขต 1 76.55 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.46 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.41 เงิน 26  
27 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.41 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.5 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.71 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองรวก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 72.55 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70.58 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย สพป. นครพนม เขต 1 70.05 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโนน สพป. เลย เขต 2 69.58 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 69.55 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 69.13 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 68.83 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68.63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 68.5 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนนิคม 1 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67.75 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. มุกดาหาร เขต 1 65.91 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 65.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนรัฐประชาสามััคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 65.75 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 4 65.63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.9 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63.71 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62.65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61.61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 59.25 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 58.58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 58.03 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต 6 57.08 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. ยโสธร เขต 1 55.01 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 54.58 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 45.5 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน