ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ เขต 1 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพงวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหินมงคล สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 70 เงิน 7  
13 โรงเรียนวัดกุดพิมาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 7  
14 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 50 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 25  
31 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 25  
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 25  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 50 เข้าร่วม 25  
34 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 45 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 45 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 45 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 45 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. สกลนคร เขต 2 40 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 40 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 40 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 39  
44 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 40 เข้าร่วม 39  
45 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 35 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสวาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 35 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 35 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 35 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 35 เข้าร่วม 45  
50 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 35 เข้าร่วม 45  
51 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 30 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 30 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 30 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 25 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนนิคมเจริญชัย สพป. หนองคาย เขต 2 20 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3 20 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุดรธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 20 เข้าร่วม 56  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 10 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน