ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร เขต 1 89.8 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 89.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.4 ทอง 9  
12 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.2 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 88.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 88.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 88.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.6 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 88.6 ทอง 17  
20 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.6 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.2 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 87.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 87.8 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87.4 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.4 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.2 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 31  
32 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 33  
34 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.6 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.4 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.4 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.4 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 86.4 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.4 ทอง 36  
41 โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.2 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 43  
45 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.6 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.6 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.6 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85.4 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.4 ทอง 48  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 85.2 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 84.2 ทอง 52  
53 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.8 ทอง 54  
55 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.8 ทอง 54  
56 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.8 ทอง 54  
57 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.6 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.6 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านปังกู สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน