ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 55 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 53 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดพะโค สพป. นครราชสีมา เขต 2 52 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 49 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 48 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 48 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 47 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 45 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 44 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 43 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 43 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 43 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 43 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 43 เข้าร่วม 44  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 42 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 40 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 37 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 33 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 29 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. นครพนม เขต 1 28 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 28 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 28 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 26 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน