ผลการแข่งขัน ศิลปะ
มายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านกุดฮู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.33 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ เขต 1 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกาเกาะ ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 87.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.66 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 79.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน 2) สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร เขต 1 73.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 - -  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน