ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.2 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 87.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 87.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 86.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.4 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84.6 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ เขต 1 84.4 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 83.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 83.6 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.8 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร เขต 1 81.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 81.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน 2) สพป. อุดรธานี เขต 3 81.2 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 80.8 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.4 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.4 ทอง 38  
40 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.4 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.2 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านท่ายม สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.6 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.4 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.2 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.6 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 75.8 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.8 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.4 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  
54 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน