ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร เขต 1 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 72 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 57 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 52 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 51 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 51 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 49 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 48 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 47 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 46 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 46 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 45 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 45 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน