ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 87.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 84.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.2 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.8 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 83.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.6 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83.4 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.2 ทอง 18  
20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.8 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.4 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 82.2 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.2 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.1 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 81.6 ทอง 33  
34 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.6 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 80.6 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.6 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.4 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 80.2 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 80.2 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.2 ทอง 41  
45 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 45  
47 โรงเรียนวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 78.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.2 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.2 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 76.2 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.6 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.6 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71.2 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน