ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพื้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.75 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 70.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 26  
29 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.25 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.75 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 64.66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน