ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 87.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 85.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.5 ทอง 13  
15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.25 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.75 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.5 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.75 ทอง 27  
28 โรงเรียน ผอบ ณ นคร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.5 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.5 ทอง 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 81.75 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.75 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81.25 ทอง 35  
37 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป. ยโสธร เขต 1 80.5 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.5 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.5 ทอง 38  
41 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 79.75 เงิน 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 79.75 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 79.75 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.5 เงิน 49  
50 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.5 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 78.25 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 77.5 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 53  
55 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 53  
56 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.5 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.5 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน