ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ เขต 1 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 86.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาเกาะ ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร เขต 1 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 82.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 82.66 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 82.66 ทอง 26  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 82.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.33 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.33 ทอง 29  
33 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82.33 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.66 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.66 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.66 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 81.33 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 81.33 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.33 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 79.66 เงิน 49  
50 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.33 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.33 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.33 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 53  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.66 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.33 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 - -  
59 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน