ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร เขต 1 83 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 12  
20 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 22  
27 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 22  
28 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านกาเกาะ ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 69 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ เขต 1 69 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านดอมตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน