ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงตำ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนโคกสง่า สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน