ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน