ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน