ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 89.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.5 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.5 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 89.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.25 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 88.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 88.25 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนช่องแมวพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 18  
26 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.5 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.5 ทอง 28  
31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.5 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านปอพาน สพป. อุดรธานี เขต 3 87.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 87.25 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.25 ทอง 32  
35 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 87.25 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.75 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 86.75 ทอง 38  
41 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 86.75 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.5 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.5 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.5 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.25 ทอง 45  
46 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 85.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 85.75 ทอง 48  
50 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.75 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 85.5 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 85.25 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.25 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.25 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.25 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.5 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน