ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน