ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 10  
13 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ เขต 1 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 43 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 41 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 40 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน