ผลการแข่งขัน ศิลปะ
จะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน