ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 10 เข้าร่วม 28  

หมายเหตุ : เนื่องจากการรวมคะแนนของคณะกรรมการคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกประกาศแบับเดิม และใช้ฉบับนี้แทน ผู้ประสานงาน นายประเทือง ชัยสุวรรณ 082-8684066

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน