ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 61 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : เนื่องจากการรวมคะแนนของคณะกรรมการคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม และใช้ฉบับนี้แทน ผู้ประสานงาน นายประเทือง ชัยสุวรรณ 082-8684066

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน