ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 10  
13 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป. อุดรธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน