ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 7  
12 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน