ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนเติมแสงไข สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
25 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
26 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
27 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
28 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน