ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มุกดาหาร เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 22  
30 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 22  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม สพป. บึงกาฬ เขต 1 86 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 41  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 49  
52 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 82 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 55  
60 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 55  
61 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 55  

หมายเหตุ : เนื่องจาก คณะกรรมการ รวมคะแนนคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิก ประกาศฉบับเดิม และขอใช้ประกาศฉบับนี้แทน ผู้ประสานงาน ผอ.พนม เศรษฐตานนท์ 080-1604255

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน