ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 91 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 7  
15 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 7  
16 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 7  
17 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 7  
18 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 31  
36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 31  
37 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75 เงิน 31  
38 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 39  
46 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 39  
47 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 39  
48 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 39  
49 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 39  
50 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 39  
51 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร เขต 1 60 ทองแดง 39  
52 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 39  
53 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 39  
54 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 39  
55 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 39  
56 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 39  
57 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 39  
58 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 39  
59 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 39  
60 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 39  
61 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน