ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 96.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง 6  
15 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง 6  
16 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 94 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 17  
20 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง 17  
21 โรงเรียนเติมแสงไข สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 17  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 22  
30 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 22  
31 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 22  
32 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 32  
34 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร เขต 1 79 เงิน 32  
35 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 32  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฏร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 39  
43 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 39  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ เขต 1 69 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 69 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 69 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 44  
56 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 59 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน