ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. บึงกาฬ เขต 1 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล สพป. มุกดาหาร เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 58 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 57 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 57 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 57 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 56 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 56 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 52 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 49 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 47 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 47 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ปลาปาก) สพป. นครพนม เขต 1 45 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 44 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 42 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน