ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 89.42 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 82.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 77.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน