ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 95.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 93.01 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.01 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 91.34 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุงศรี สพป. สกลนคร เขต 1 91.01 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 90.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.34 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร เขต 1 90.01 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ืทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 89.01 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.99 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 88.34 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.67 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 86.67 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.67 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.67 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.67 ทอง 42  
44 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 3 77.66 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.34 เงิน 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน