ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.65 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 83.65 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.65 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 79.32 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน