ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนไฮ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 81.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.5 เงิน 14  
16 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 74.75 เงิน 17  
19 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.75 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.25 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านดงขันทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 64.75 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.5 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 62.75 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 62.25 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนมนตรีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 61.75 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.5 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 61 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 57.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนไพศาลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 49.75 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 48.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 46.25 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 44.75 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 44.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 44.5 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 44.25 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 43.75 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร เขต 1 43.25 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 43 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42.75 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40.25 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 32.25 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31.25 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 30.25 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 30 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 12.25 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 11.25 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 5.75 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านซำบอน สพป. บึงกาฬ เขต 1 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน