ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 30  
35 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ เขต 1 75 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านดงยอ (ธาตุพนม) สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน