ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านสำโรง โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน