ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน