ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสัมป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม สพป. บึงกาฬ เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 73 เงิน 23  
26 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านปังกู สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71 เงิน 31  
34 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 35  
44 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 35  
45 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 35  
46 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 35  
47 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 35  
48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 35  
49 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 49  
56 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 49  
57 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 49  
58 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 49  
59 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร เขต 1 68 ทองแดง 49  
60 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 49  
61 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน