ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์บรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักขะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน