ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. หนองคาย เขต 1 93.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.5 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.5 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.5 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 87.5 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.5 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านแวงนคร"สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 26  
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 26  
34 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. มุกดาหาร เขต 1 76 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน