ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(อ.เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 15  
19 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 15  
20 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 20  
26 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ืทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 26  
32 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านสะโน สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 32  
37 โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 32  
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 65 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน