ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 88.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 80.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 79.1 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 78.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 77.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.9 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 76.4 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 73.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71.9 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.2 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.2 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69.8 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.4 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.4 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69.2 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 68.7 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 67.9 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67.8 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.5 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.4 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.2 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.8 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.3 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 65.1 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64.8 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.6 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.4 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64.3 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.8 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 63.6 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63.4 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 62.1 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 60.6 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 59.4 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป. อุดรธานี เขต 1 57.2 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 55.8 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 55.8 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านพลกรัง สพป. นครราชสีมา เขต 1 55.6 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 55 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 53.8 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 52.6 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 45.8 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 42.8 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 20.6 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน