ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน