ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ สพป. ยโสธร เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 26  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 26  
31 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 26  
32 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านเหล่่าตามา สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 60 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน