ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 10  
16 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ เขต 1 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วแวงตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านแวงนคร"สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 29  
34 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 35  
39 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 39  
42 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนรัฐประชาสามััคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน