ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน