ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน สพป. บึงกาฬ เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 14  
20 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.5 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 25  
29 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 25  
30 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 25  
31 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบง สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 35  
38 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 35  
39 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 44  
47 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน