ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านกระโดนหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านเขอนสักตอประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน