ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 9  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 9  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร เขต 1 76 เงิน 9  
18 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 9  
19 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 9  
20 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 9  
21 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
23 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน